elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Wtorek 29.09.2020

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną:                   

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016,Nr 119/1 sprost.: Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., s. 2 ), dalej RODO), informujemy że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Praktycznego  w Stargardzie, ul. Pierwszej Brygady 35.

2)      Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych oraz swojego dziecka / podopiecznego pod adresem e-mail iod@data.pl; pod numerem telefonu 503677713; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

3)      Dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu promocji CKP - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) (zgoda) RODO.

4)      Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty które nam pomagają w realizacji celu z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia.

5)      Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO.

6)      Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7)      Zgoda Pani/Pana udzielana jest do odwołania lub zakończenia stosunku pracy.

8)      Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

         ………………………                                                     ………………………                                                   

  (miejscowość, data)                                                 (czytelny podpis)

 

 

Informacje o artykule

Data utworzenia: 10.12.2018
Lista załączników: Brak załączników
Liczba wyświetleń: 378
Dodał: Administrator
Edytował: Administrator
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
10.12.2018
11:37:47
edycja
Administrator
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
10.12.2018
11:37:24
edycja
Administrator
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
10.12.2018
11:37:06
edycja
Administrator
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
10.12.2018
11:14:56
edycja
Administrator
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
10.12.2018
11:14:54
edycja
Administrator
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
10.12.2018
11:14:33
dodanie
Administrator
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych